fbpx
faq-top-bg

Deur Alex Simeonides – Hoofuitvoerendebeampte van Capital Legacy

As ouers wy ons onsself toe aan die versorging van ons kinders om te verseker dat daar aan al hulle behoeftes voorsien word – fisies, emosioneel en natuurlik finansieel. Die doelwitte is om gelukkige, gesonde, en gebalanseerde jong volwassenes groot te maak wat deurdagte besluite kan neem, om hulle ‘n voorsprong in die lewe te gee deur ons harde werk en goeie rentmeesterskap en om hulle te beskerm teen die groot, slegte wêreld daar buite terwyl hulle nog klein is.

Maar wat sal gebeur as jy skielik nie meer daar is om aan hulle behoeftes te voorsien nie?

“Wanneer kinders albei hulle ouers verloor, word hulle en hulle erfporsies in voogdyskap van die Hooggeregshof geplaas.”

Wie sal die mantel van ouerskap wat jy agterlaat oorneem en wie sal verseker dat enige erfporsie wat jy bymekaargemaak het vir jou kinders, wel deur hulle ontvang sal word en behoorlik bestuur word tot hulle voordeel?

Wat baie ouers nie besef nie is dat hulle hulle kinders se erfporsies aan die genade van die Regering se Voogdyfonds oorlaat wanneer hulle nie behoorlike voorsiening maak vir die moontlikheid dat hulle kinders die toekoms tegemoet moet gaan sonder hulle nie. Wanneer kinders albei hulle ouers verloor, word hulle en hulle erfporsies in voogdyskap van die Hooggeregshof geplaas.

“Die Regering se Voogdyfonds – ‘n struktuur wat opgestel is om die erfporsies van ons land se kwesbaarste te beveilig en te beskerm – skiet meer dikwels as nie tekort in die vervulling van sy mandaat.”

Wat presies is die Regering se Voogdyfonds?

Die Regering se Voogdyfonds val onder die administrasie van die Meester van die Hooggeregshof. Elke Hooggeregshof in Suid-Afrika het sy eie Voogdyfonds. Hierdie struktuur is opgestel  om die erfporsies van ons land se kwesbaarste, soos byvoorbeeld minderjariges, persone wat nie in staat is om hulle eie finansiële sake te bestuur nie, ongebore erfgename, vermiste of afwesige of onopspoorbaar persone ens. te beveilig en te beskerm, maar meer dikwels as nie skiet dit tekort in die vervulling van sy mandaat.

Na aanleiding van ‘n onlangse verslag, ontvang die Regering se Voogdyfonds meer as ‘n biljoen rand ‘n jaar om namens begunstigdes te bewaar en te administreer.

Wat hierdie feit vreesaanjaend maak is die aantal gevalle van bedrog en wanbestuur wat teen die fonds aanhangig gemaak word. In 2010, het die eertydse Minister van Justisie, Jeff Radebe, aangekondig dat bedrog van omtrent R80 miljoen van die Voogdyfonds se gelde gepleeg is. In 2019, het die President opdrag gegee dat al die Meester se kantore landswyd vir ‘n paar dae gesluit moet word sodat die Spesiale Ondersoekeenheid inligting ten opsigte van bedrog en wanadministrasie kon bymekaarmaak, en die getal het later daardie jaar uitgebrei toe R10 miljoen uit die Voogdyfonds gesteel is.

Die proses om onderhoud te eis van die Voogdyfonds vir minderjariges.

Wanneer ‘n minderjarige kind se erfporsie deur die Voogdyfonds geadministreer word, rus die verantwoordelikheid om aansoek te doen vir onderhoudsgelde vir klere, kruideniersware, skoolfooie ens. op die wetlik aangewese voog(de) van die minderjarige kind. Hierdie proses word egter belas deur argaïese administrasieprosesse en streng aansoekvereistes wat onbuigsaam is wanneer die virtuele vereistes van COVID-19 in ag geneem word. Dikwels beteken dit dat die ontvang van gelde vertraag is en dit kan ‘n ernstige newe effek op ‘n kind se lewe hê.

Enige fondse wat onopgeëis bly in die Voogdyfonds vir ‘n periode van 30 jaar, word aan die staat verbeur. Dit beteken dat as jou kinders nie bewus is daarvan dat hulle erfporsie aan die Voogdyfonds oorbetaal is nie en hulle nie binne 30 jaar nadat hulle 18 jaar oud word dit opeis nie, hou die staat die geld.

“Baie mense versuim om hulle testament in orde te kry, bloot omdat hulle net nie daarby kom nie.”

Die eenvoudige oplossing – stel ‘n testament op. 

Die samelewing het ‘n algemene wanopvatting dat mens net ‘n testament hoef op te stel as jy skatryk is en baie bates besit – maar jou testament doen soveel meer. Nie slegs sluit jy in jou testament in wie wat erf nie, maar ook wie jou kinders se voog(de) moet wees, sowel as hoe die geld en bates wat jy aan hulle nalaat bestuur behoort te word – wat verseker dat die erfenis wat jy aan jou kinders nalaat, effektief bestuur word met deernis en bekwaamheid.

Baie mense versuim om hulle testament in orde te kry, bloot omdat hulle net nie daarby kom nie. Om die waarheid te sê is die belangrikste rede dat mense sonder ‘n geldige testament afsterf, is eenvoudig omdat hulle te lank uitstel, tot dit te laat is. Hulle weet hulle moet dit doen maar maak nooit tyd daarvoor nie – en dit is hulle kinders en afhanklikes wat daarvoor betaal.

Hoekom sou mens ‘n testamentêre trust opstel?

As jy nie voorsiening maak vir ‘n testamentêre trust in jou testament nie, is daar slegs twee moontlikhede oor vir die bates en geld wat jy aan jou kinders nalaat. Eerstens, word dit aan die Regering se Voogdyfonds oorbetaal totdat jou kind meerderjarig word en dit opeis, of tweedens, dit word aan jou kinders se wetlike voog(de) gegee om te bestuur.

Indien die geld en bates aan die voog(de) gegee word om te bestuur is daar baie min aanspreeklikheid vir die voog(de) om die erfporsie slegs vir jou kinders en hulle behoeftes te gebruik en dikwels wanneer iemand nie vaardig is met hulle eie finansies nie, word die erfporsie uitgeleef voor die kind meerderjarigheid bereik en bevoeg is om hulle eie geld te bestuur.

Die implikasies, wanneer jy nie vir ‘n testamentêre trust in jou testament voorsiening maak nie, is dat jou kinders se toekoms sonder jou onderworpe is aan ‘n staatsinstelling of die onsekerheid dat die aangewese voog ‘n verantwoordelike persoon is of nie. ‘n Testamentêre trust kan slegs geskep word wanneer die persoon wat die skepping daarvan inisieer deur hul testament, afgesterf het. So, die beste manier om hiervoor te beplan is deur jou testament.

Niemand kan na jou kinders omsien soos jy kan nie en die beste manier om te verseker dat jou nalatenskap ná jou voortleef is om nóú vir die onvoorsiene voorsiening te maak – en dit in jou testament te vervat.

Vir meer inligting oor testamente en boedels en die opstel van trusts, besoek: www.capitallegacy.co.za